Podmínky užívaní

1. Co je v ceně?

V ceně balíčků Osvoboď se je propagace vaší akce či činnosti na webu Osvoboď se, na FB stránce a v newsletteru. Občerstvení, které v centru je (sušenky, oříšky, voda, káva, čaje atd.). Úklid centra - nepočítaje nádobí, které použijete. Vybavení centra – polštáře, deky, bloky, fixy, svíčky, vonné oleje atd. Masérský stůl jen po dohodě).

 

2. Úhrada

Uhrazením zálohy (50 % ceny) souhlasíte s mými podmínkami. Zbývající částku uhradíte před začátkem vaší akce osobně v hotovosti, nebo dle domluvy. Záloha se platí do tří dnů po objednání prostoru a slouží jako rezervace (č.ú. 2901058305/2010, do poznámky vaše jméno a datum akce).
Záloha je nevratná, je možné si 1x přesunout akci na nový termín.

Při pravidelných akcích platíte celou částku jednou měsíčně nebo dle osobní domluvy.

 

3. Chod centra

  1. Při pravidelném využívání vám zapůjčím klíče. Důvěřuji vám, že centrum nebudete využívat jinak, než jak se spolu dohodneme.
  2. Vodu do mojí konvice používejte jen tu v pet. Voda z vodovodu je jako všude jinde tvrdá, tak ať konvice není věčně obalená vodním kamenem.
  3. Prosím vždy, když odcházíte, zkuste vrátit věci, které jste použily, zpět na své místo.
  4. Umyté nádobí nenechávejte v kuchyňce, ale vraťte jej zpět na své místo.
  5. Při odchodu po skončení vaší činnosti, prosím, zavřete okna. Pokud použijete klimatizaci, vypněte ji.
  6. Vytáhněte ze zásuvky všechny elektrické spotřebiče. Nezapomeňte zhasnout svíčky!
  7. Po odchodu je také samozřejmostí zhasnout světla a zamknout dveře! Zamyká se i dámské wc a kuchyňka.
  8. Prosím zvířátka JEN po domluvě.

 

4. Zodpovědnost

Během konání vaší akce či terapie zodpovídáte za veškeré příslušenství a vybavení. Jeho případné poškození je nutné uhradit.
(Kromě čelní zdi – u oken, jsou zdi ze sádrokartonu, myslete na to, že není tak pevná, jako zeď z cihel.)
Prostory jsou bezbariérové.

Děkuji za pochopení a děkuji také za spolupráci při správném chodu mého centra.
Ciťte se jako doma, chovejte se jako na návštěvě. ;-)